สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี128,587.20103,659.0019.4 %5.05,751.76932.8383.8 %5.0
รวม 128,587 103,659 19.39 % 5,752 933 83.78 %