สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา97,716.3452,000.0046.8 %5.05,276.50295.2394.4 %5.0
รวม 97,716 52,000 46.78 % 5,277 295 94.40 %