สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม331,426.94322,553.002.7 %1.09,844.564,821.0351.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)239,107.7289,257.0062.7 %5.06,464.647,438.45-15.1 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)280,588.50428,933.00-52.9 %0.09,153.573,681.4359.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)140,304.3033,090.0076.4 %5.05,661.08724.1987.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)110,308.8839,058.0064.6 %5.05,423.461,237.3577.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)782,163.3838,837.0095.0 %5.05,961.243,947.8133.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)110,616.8213,165.0088.1 %5.05,423.46513.1390.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)135,919.0239,205.3971.2 %5.06,237.761,174.5081.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)104,580.2621,266.0079.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)268,887.72252,749.986.0 %3.06,498.542,342.8063.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)119,421.9246,054.0061.4 %5.05,360.921,079.0879.9 %5.0
รวม 2,623,326 1,324,168 49.52 % 66,029 26,960 59.17 %