สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 1,845,107.901,652,420.0010.4 %5.070,989.6658,704.3717.3 %5.0
รวม 1,845,108 1,652,420 10.44 % 70,990 58,704 17.31 %