สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 147,415.22109,322.8025.8 %5.05,864.321,535.1073.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่133,386.7791,980.0031.0 %5.05,191.371,747.4566.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน36,648.7035,857.992.2 %1.02,473.43491.1080.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น129,564.8174,167.0042.8 %5.02,983.391,047.0064.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี120,465.6128,439.0076.4 %5.01,643.07611.8062.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา96,642.3962,535.0035.3 %5.02,335.19409.6982.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี75,287.6334,198.4054.6 %5.02,162.90211.9590.2 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี757,071.38979,000.00-29.3 %0.05,212.313,301.4036.7 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่97,942.1681,060.0017.2 %5.04,229.14233.0094.5 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี189,767.73316,240.00-66.6 %0.01,995.011,801.259.7 %4.5
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี183,888.22241,354.00-31.3 %0.01,371.321,360.630.8 %0.5
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี167,727.95402,334.00-139.9 %0.02,261.662,011.5511.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง145,736.16173,656.00-19.2 %0.02,605.29361.7486.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี186,249.34134,894.9827.6 %5.02,739.04855.2568.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี200,744.77261,714.00-30.4 %0.02,611.72526.4379.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี173,784.64271,178.00-56.0 %0.03,970.73625.8984.2 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,341,691.402,674,296.00-99.3 %0.09,566.50935.9090.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง42,807.3022,536.0047.4 %5.01,791.24167.7290.6 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน925,880.25832,000.0010.1 %5.04,897.422,231.3554.4 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์189,778.89291,598.00-53.7 %0.01,555.8911,155.26-617.0 %0.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี23,994.3727,881.00-16.2 %0.01,389.36462.8366.7 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา309,803.44570,564.00-84.2 %0.02,140.81552.2374.2 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา83,448.6172,000.0013.7 %5.0419.37243.0042.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ351,075.56376,251.00-7.2 %0.02,084.69747.5564.1 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง113,025.24150,732.13-33.4 %0.0505.15856.90-69.6 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,565,705.40975,000.0037.7 %5.03,206.26540.4483.1 %5.0
รวม 7,789,534 9,290,789 -19.27 % 77,207 35,024 54.64 %