สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ224,102.19218,378.002.6 %1.09,832.064,873.6550.4 %5.0
รวม 224,102 218,378 2.55 % 9,832 4,874 50.43 %