สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 249,999.33173,000.0030.8 %5.08,268.72713.2391.4 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง71,309.6748,000.0032.7 %5.0401.57462.76-15.2 %0.0
รวม 321,309 221,000 31.22 % 8,670 1,176 86.44 %