สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม187,344.66101,934.0045.6 %5.05,567.281,499.7773.1 %5.0
รวม 187,345 101,934 45.59 % 5,567 1,500 73.06 %