สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 108,169.69100,000.007.6 %3.55,839.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 108,170 100,000 7.55 % 0 0 0.00 %