สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์152,218.736,061.5096.0 %5.06,652.24712.4789.3 %5.0
สำนักกษาปณ์53,569.8036,368.0032.1 %5.014,079.37673.2195.2 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,127.3110,521.005.4 %2.53,184.64287.7391.0 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,552.567,112.0025.5 %5.02,756.49773.8371.9 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,562.3911,000.0018.9 %5.06,241.08284.7695.4 %5.0
รวม 240,031 71,063 70.39 % 32,914 2,732 91.70 %