สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ322,248.38200,064.0037.9 %5.07,208.785,672.5121.3 %5.0
รวม 322,248 200,064 37.92 % 7,209 5,673 21.31 %