สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ209,260.02138,677.0033.7 %5.05,923.72610.3389.7 %5.0
รวม 209,260 138,677 33.73 % 5,924 610 89.70 %