สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน103,665.76151,664.00-46.3 %0.05,517.26963.9482.5 %5.0
รวม 103,666 151,664 -46.30 % 5,517 964 82.53 %