สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 94,847.4423,496.6475.2 %5.05,301.52180.7096.6 %5.0
รวม 94,847 23,497 75.23 % 5,302 181 96.59 %