สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต218,140.13373,000.00-71.0 %0.08,343.765,246.5037.1 %5.0
รวม 218,140 373,000 -70.99 % 8,344 5,246 37.12 %