สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 398,010.9186,380.0078.3 %5.06,111.32867.5085.8 %5.0
รวม 398,011 86,380 78.30 % 6,111 868 85.81 %