สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา432,827.09356,432.0017.7 %5.05,579.79367.9293.4 %5.0
รวม 432,827 356,432 17.65 % 5,580 368 93.41 %