สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว176,392.34106,377.0039.7 %5.05,767.392,699.5653.2 %5.0
รวม 176,392 106,377 39.69 % 5,767 2,700 53.19 %