สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ158,306.28159,600.00-0.8 %0.05,279.63526.3590.0 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,545.082,606.0077.4 %5.0738.33335.1654.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,251.8214,115.58-334.1 %0.0778.59353.3054.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,072.793,000.002.4 %1.08,121.33619.4092.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,148.981,640.0047.9 %5.0493.54269.1445.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี11,048.541,611.4085.4 %5.0802.2865.8091.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,307.93431.6090.0 %5.01,150.3897.5091.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,867.623,635.006.0 %3.0859.67411.5452.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,350.051,880.0043.9 %5.0729.40324.1755.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,472.561,707.0050.8 %5.0417.17159.2861.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,880.813,281.58-13.9 %0.0454.39775.23-70.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,111.402,992.603.8 %1.5549.47163.3570.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,724.032,841.0063.2 %5.0749.16186.9375.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,776.132,687.0028.8 %5.0551.09385.9230.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,074.143,225.00-4.9 %0.0659.00366.8244.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,267.204,517.00-38.3 %0.0782.77147.1581.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,822.393,028.0037.2 %5.0963.10274.5571.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,290.282,393.0044.2 %5.0749.79121.1383.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,240.612,802.0013.5 %5.0643.55148.9676.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,014.623,475.51-242.5 %0.01,085.59238.9878.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,436.001,100.4068.0 %5.0915.53301.7567.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,832.812,121.4325.1 %5.0448.69293.3934.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,097.821,504.0051.4 %5.0589.15290.3950.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,770.783,799.00-37.1 %0.0376.80529.55-40.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,165.941,209.0061.8 %5.0872.78540.8138.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,244.421,379.0057.5 %5.0760.99388.4249.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,090.002,515.6518.6 %5.0704.21503.5028.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,582.713,222.0010.1 %5.0713.40262.8563.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,046.451,020.0066.5 %5.0460.43275.5040.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,757.372,104.0044.0 %5.0771.89360.0053.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,856.064,162.0053.0 %5.0844.46472.3044.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,601.512,443.0032.2 %5.0553.80503.509.1 %4.5
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 9,035.391,758.0080.5 %5.02,469.07215.1091.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,823.553,006.0021.4 %5.0820.33174.9678.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,630.403,256.0029.7 %5.0596.99435.6827.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,312.602,676.0019.2 %5.0481.70205.3057.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,461.682,914.0015.8 %5.02,399.46775.9967.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,593.124,401.00-22.5 %0.0823.03525.2636.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,034.341,878.00-81.6 %0.0645.61151.1376.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,095.633,630.99-231.4 %0.0524.58241.1654.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,857.474,421.9073.8 %5.0761.16769.30-1.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,270.582,532.0022.6 %5.0654.20285.0056.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,437.571,278.0062.8 %5.0994.02348.4065.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,981.914,064.90-36.3 %0.0498.20393.1421.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี1,155.042,969.34-157.1 %0.0951.77526.2144.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,024.603,345.50-10.6 %0.0737.65220.0770.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,650.373,561.3037.0 %5.01,821.45547.2070.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,397.047,279.721.6 %0.52,404.45974.7959.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,753.252,648.0029.4 %5.0996.32708.1828.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,155.424,283.53-3.1 %0.01,120.18593.7547.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,649.40898.0075.4 %5.0901.8194.1689.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,397.682,706.00-93.6 %0.0765.240.9599.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,148.202,310.5226.6 %5.0587.1134.1194.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,687.942,081.1022.6 %5.0553.19397.9628.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่81,094.441,478.0098.2 %5.030,754.25162.6699.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,177.001,266.0069.7 %5.01,635.351,023.3437.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,535.292,573.0527.2 %5.0469.80481.14-2.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,724.742,354.0036.8 %5.01,175.38319.6572.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,189.172,328.0027.0 %5.0582.34148.0474.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,704.031,400.0062.2 %5.0434.41430.460.9 %0.5
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,348.509,857.0031.3 %5.01,922.96191.4090.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,182.8924,966.0111.4 %5.01,496.20311.5279.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 15,019.9611,493.5623.5 %5.01,642.83358.0078.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี19,108.7016,686.0012.7 %5.0927.19232.2675.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,156.9018,170.77-5.9 %0.03,331.02448.7086.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,947.6020,571.00-58.9 %0.01,923.66344.0182.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,350.976,864.0017.8 %5.02,577.8754.4297.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช18,223.2416,439.599.8 %4.53,059.29439.0985.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,641.3015,289.0018.0 %5.02,679.87670.0075.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,010.759,158.10-1.6 %0.03,531.59398.0488.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,818.0716,687.6523.5 %5.01,427.91258.9181.9 %5.0
รวม 661,842 493,530 25.43 % 116,650 25,582 78.07 %