สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว96,952.2555,280.0043.0 %5.05,198.34637.5487.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,123.226,506.56-27.0 %0.02,842.22381.3286.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน6,812.808,619.16-26.5 %0.01,624.73301.5381.4 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี2,975.688,761.15-194.4 %0.01,915.66466.8375.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี4,003.007,705.00-92.5 %0.0757.34175.7576.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ5,265.518,422.98-60.0 %0.02,470.45613.3475.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา3,936.886,458.10-64.0 %0.02,493.19373.0085.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง37,658.9814,425.2561.7 %5.02,626.58596.5077.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา6,049.5410,354.83-71.2 %0.02,383.36165.7993.0 %5.0
รวม 168,778 126,533 25.03 % 22,312 3,712 83.36 %