สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)305,411.56661,842.00-116.7 %0.017,429.863,316.1081.0 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด213,697.88238,000.00-11.4 %0.081,474.7766,507.0018.4 %5.0
รวม 519,109 899,842 -73.34 % 98,905 69,823 29.40 %