สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์85,104.5839,057.0054.1 %5.04,920.06333.1793.2 %5.0
รวม 85,105 39,057 54.11 % 4,920 333 93.23 %