สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง335,485.94394,603.00-17.6 %0.010,923.262,376.9578.2 %5.0
รวม 335,486 394,603 -17.62 % 10,923 2,377 78.24 %