สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร479,157.4454,788.0088.6 %5.019,709.20458.0297.7 %5.0
รวม 479,157 54,788 88.57 % 19,709 458 97.68 %