สรุปผลประเมิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร151,338.7778,000.0048.5 %5.05,354.67405.8492.4 %5.0
รวม 151,339 78,000 48.46 % 5,355 406 92.42 %