สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ100,851.4633,233.9067.0 %5.04,735.59788.8983.3 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี2,990.797,264.00-142.9 %0.01,849.61210.8088.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์3,823.945,770.70-50.9 %0.02,246.62133.3094.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง6,561.698,454.00-28.8 %0.02,521.81604.4876.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคไม่ครบ37,074.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ444.90ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น1,272.162,734.39-114.9 %0.02,260.14329.2485.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม4,110.2614,680.00-257.2 %0.01,917.01500.1273.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี9,763.418,180.0016.2 %5.01,319.18189.6785.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา7,758.315,694.0026.6 %5.02,891.15331.5088.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา8,541.729,432.88-10.4 %0.01,604.47149.0090.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)19,743.346,087.0069.2 %5.03,433.12310.7590.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี19,947.1514,615.3726.7 %5.02,139.83251.0088.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต11,641.366,189.0046.8 %5.01,127.56420.5262.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 55,538.4719,551.6064.8 %5.02,331.59363.9584.4 %5.0
รวม 252,544 141,887 43.82 % 30,378 4,583 84.91 %