สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์132,055.3197,793.0025.9 %5.06,173.86463.7392.5 %5.0
รวม 132,055 97,793 25.95 % 6,174 464 92.49 %