สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า130,970.9436,252.0072.3 %5.05,085.78328.0593.5 %5.0
รวม 130,971 36,252 72.32 % 5,086 328 93.55 %