สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ105,617.2071,593.0032.2 %5.06,205.122,731.2656.0 %5.0
รวม 105,617 71,593 32.21 % 6,205 2,731 55.98 %