สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี130,442.4868,104.0047.8 %5.06,746.0487.0098.7 %5.0
รวม 130,442 68,104 47.79 % 6,746 87 98.71 %