สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม151,333.06142,313.006.0 %3.06,295.80404.4593.6 %5.0
รวม 151,333 142,313 5.96 % 6,296 404 93.58 %