สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 453,213.09415,595.008.3 %4.010,457.394,886.5753.3 %5.0
รวม 453,213 415,595 8.30 % 10,457 4,887 53.27 %