สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง491,857.63403,264.0018.0 %5.016,254.238,465.7847.9 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)13,275.7114,893.00-12.2 %0.03,797.031,577.9558.4 %5.0
รวม 505,133 418,157 17.22 % 20,051 10,044 49.91 %