สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท266,185.91223,769.0015.9 %5.09,234.861,902.0779.4 %5.0
รวม 266,186 223,769 15.94 % 9,235 1,902 79.40 %