สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ198,457.23144,368.0027.3 %5.07,205.661,360.3381.1 %5.0
รวม 198,457 144,368 27.25 % 7,206 1,360 81.12 %