สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 210,439.55149,319.0029.0 %5.07,852.88409.0294.8 %5.0
รวม 210,440 149,319 29.04 % 7,853 409 94.79 %