สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม167,182.1755,895.9766.6 %5.05,926.8571.3098.8 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี73,307.1947,305.9435.5 %5.01,468.06376.2074.4 %5.0
รวม 240,489 103,202 57.09 % 7,395 448 93.95 %