สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,695.40555.0067.3 %5.049.0831.9035.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,688.29873.0048.3 %5.082.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,695.40284.0083.2 %5.093.9017.8281.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,902.48875.0069.9 %5.065.950.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,852.62436.0076.5 %5.062.120.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,755.28723.0058.8 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,724.53978.0043.3 %5.032.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,843.892,575.909.4 %4.552.8854.63-3.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,798.25538.0080.8 %5.063.7232.0949.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,641.80677.0058.8 %5.050.0984.35-68.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,975.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,707.05632.0063.0 %5.034.6347.50-37.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,705.69739.0056.7 %5.038.4570.00-82.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,767.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.051.5448.276.3 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,636.41103.0093.7 %5.043.2748.53-12.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,517.351.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,785.364,152.00-49.1 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,518.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.048.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,979.93685.0065.4 %5.055.7626.3252.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,143.841,117.002.3 %1.064.931.9097.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,725.44306.0082.3 %5.053.7245.3015.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,665.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.053.8771.68-33.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,713.18226.0086.8 %5.046.1474.20-60.8 %0.0
รวม 36,512 16,476 0.00 % 968 735 0.00 %