สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน94,467.5441,721.6855.8 %5.04,560.50236.8894.8 %5.0
รวม 94,468 41,722 55.83 % 4,561 237 94.81 %