สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ93,489.0628,509.0069.5 %5.05,360.9227.4399.5 %5.0
รวม 93,489 28,509 69.51 % 5,361 27 99.49 %