สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน86,445.0823,867.0072.4 %5.04,754.35118.0097.5 %5.0
รวม 86,445 23,867 72.39 % 4,754 118 97.52 %