สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์176,383.98105,042.3840.4 %5.05,013.86722.9085.6 %5.0
รวม 176,384 105,042 40.45 % 5,014 723 85.58 %