สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน171,921.55146,396.1914.8 %5.06,874.233,103.9554.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,464.185,520.0051.9 %5.02,933.09221.8092.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,719.497,589.0021.9 %5.0814.94328.1559.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,084.493,319.65-7.6 %0.0987.34189.0580.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,627.045,200.0021.5 %5.01,509.50177.7988.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี3,109.95577.0081.4 %5.0681.63213.7968.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,823.831,364.4051.7 %5.0516.17176.6565.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,515.27819.0067.4 %5.0456.820.01100.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,595.83788.0069.6 %5.0362.46263.2527.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,411.131,750.0048.7 %5.0660.65104.2584.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,633.00943.0064.2 %5.0366.4695.9573.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,490.46867.0065.2 %5.0691.14146.5878.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,489.12892.0064.2 %5.01,129.32652.2042.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,391.44670.0072.0 %5.0615.71362.9041.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,745.12395.8285.6 %5.0699.56230.6167.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,031.17547.6481.9 %5.0591.63107.5281.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,691.46918.0065.9 %5.0707.0593.1886.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,838.081,093.5061.5 %5.0751.67133.3482.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,896.01708.0075.6 %5.0738.45194.7573.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,599.90822.0068.4 %5.0692.3299.2885.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,742.741,292.4052.9 %5.0861.98395.5954.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,498.15502.0085.6 %5.01,008.07190.0081.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,653.34262.5090.1 %5.0606.12427.1429.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,525.88348.6086.2 %5.0531.9191.3982.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,660.20868.3467.4 %5.0685.78188.1072.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,637.97794.0069.9 %5.0570.19138.7075.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,860.851,143.3060.0 %5.0523.3561.2588.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,175.27636.0080.0 %5.0618.2250.2191.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,590.14705.0072.8 %5.0806.02125.7284.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,400.841,505.9079.7 %5.0397.89293.6026.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,772.281,068.0061.5 %5.0472.9179.8083.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,702.971,217.0055.0 %5.0596.45648.85-8.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,583.431,600.0038.1 %5.0776.89573.5526.2 %5.0
รวม 284,883 193,123 32.21 % 31,236 10,159 67.48 %