สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 143,452.2789,545.7837.6 %5.05,607.93195.9296.5 %5.0
รวม 143,452 89,546 37.58 % 5,608 196 96.51 %