สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ191,302.08186,047.282.7 %1.05,564.16360.4393.5 %5.0
รวม 191,302 186,047 2.75 % 5,564 360 93.52 %