สรุปผลประเมิน กรมการพัฒนาชุมชน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 216,050.42129,445.1240.1 %5.07,011.804,140.8140.9 %5.0
รวม 216,050 129,445 40.09 % 7,012 4,141 40.95 %