สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย144,771.63108,866.0024.8 %5.06,464.641,050.6883.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,596.2012,628.007.1 %3.52,053.981,092.9746.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,815.1911,806.007.9 %3.51,912.881,069.4944.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท14,605.6114,154.003.1 %1.52,092.08142.5093.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,505.719,149.0020.5 %5.01,018.27437.9557.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,536.097,493.6144.6 %5.01,370.00256.5081.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี13,796.0612,391.1110.2 %5.01,848.41600.1567.5 %5.0
รวม 224,626 176,488 21.43 % 16,760 4,650 72.25 %