สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 340,821.25150,210.0055.9 %5.07,630.881,420.9581.4 %5.0
รวม 340,821 150,210 55.93 % 7,631 1,421 81.38 %