สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม278,122.3848,271.1282.6 %5.04,929.44633.0187.2 %5.0
รวม 278,122 48,271 82.64 % 4,929 633 87.16 %