สรุปผลประเมิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 101,793.0635,224.2765.4 %5.05,589.171,058.1081.1 %5.0
รวม 101,793 35,224 65.40 % 5,589 1,058 81.07 %